Dotacja „Mój Prąd”


Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 50% wartości inwestycji jednak nie więcej niż 5 tyś zł na jedno przedsięwzięcie. Nabór wniosków trwa do 20.12.2019. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Programem objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10kWp. Wniosek przygotujemy dla Ciebie zupełnie bezpłatnie.

Ulga termomodernizacyjna


Od 1 stycznia 2019 r. każdy właściciel (oraz współwłaściciel) jednorodzinnego domu mieszkalnego może odliczyć koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. złotych. Jeżeli w pierwszym roku podatkowym podatnik nie ma możliwości odliczenia pełnego kosztu zakupu instalacji, wówczas odliczeń można dokonywać łącznie przez 6 lat aż do osiągnięcia maksymalnej kwoty 53 tys. zł.
Z ulgi w podatku dochodowych mogą skorzystać osoby fizyczne rozliczające się wg skali podatkowej lub w ramach podatku liniowego lub na zasadzie ryczałtu.

Ile zaoszczędzisz?
Dzięki uldze w podatku PIT rzeczywisty koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej ale również pompy ciepła może być niższy o 18%, 19% lub nawet 32% a w skrajnych przypadkach może osiągnąć poziom 36%.

Ulga dla rolników


Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) z zastrzeżeniem że te wydatki nie zostały wcześniej sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ile zaoszczędzisz?
Płatnik podatku rolnego może oszczędzić aż 25% wartości inwestycji – udokumentowanymi rachunkami nakładów inwestycyjnych w formie odliczenia od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy w które została dokonana inwestycja przez okres nawet 15 lat.